Menu
nb
Kontakt oss

Tjenestenettverk

Vi har lokale kontorer i Skandinavia og Baltikum som tilbyr prosjektledelse og vår alt-inklusiv-service. Vårt europeiske servicenettverk består av140 veletablerte lokale partnere som deler Imagons verdier og standarder. Vårt servicenettverk vil også imøtekomme behovene til destinasjoner utenfor Europa. Våre nettbaserte tjenester kan hjelpe deg til å følge prosjektet og å være en del av Imagon-prosessen i sanntid.

Den totale produksjonskapasiteten hos Imagon er i dag 7000 timer per måned.

Produktutvikling

Hos Imagon, ønsker vi å tilby deg de mest oppdaterte LED-skiltløsningene og de beste materialene på markedet. Vi utvikler våre produkter og forsker stadig på nye metoder å implementere materialer på i våre egne laboratorier. Imagon er den eneste skiltprodusenten med en egenutviklet LED-modul.

Vår produktutvikling og forskning omfatter:

Utvikling av innovative LED-skiltløsninger

Utvikling av ny teknologi

Machine cutting metal aluminum plate

Forskning på materialer

Imagon home made LED modules with wires in a row

Holdbarhetstesting av produkter og materialer

Den lengste LED-testingen på Imagon har vart i 44000 h og pågår fortsatt

Personell

Montasjetjenester
Metallindustri
Arkitekter
Imagon
Reklamebyråer
Byggefirmaer
Crane Tjenester

Imagon har egne designere, produktutviklere, elektrikere, og vi har veletablerte samarbeidspartnere for montering. Du, som en klient, blir medlem av ditt Imagon-team og jobber tett med prosjektlederen for å sikre de beste resultatene.

Imagon skiltprosess

Vår service omfatter alle trinn av LED-skiltprosessen. Våre medarbeidere er topp fagfolk, som forstår alle de stadiene i det å utforme og skreddersy skiltløsninger.

Tilbud

Våre prosjektledere gjennomfører en befaring på ønsket sted. Kort tid etter befaring, får du et tilbud som inneholder detaljert informasjon om prosjektet, produkter, installasjon, kostnader og øvrige vilkår. Vi lager også, på skisser og byggesøknader.

Godkjenning

Du får en detaljert ordrebekreftelse ved aksept av tilbudet. Ordrebekreftelsen godkjennes av deg som kunde, før produksjonen igangsettes.

Produksjon

Prosjektlederen videresender ordren til vårt produksjonsteam, som designer og produserer skiltet. Etter produksjon vil skiltet gå gjennom en kvalitetskontroll. Vi kan også være behjelpelige med produktutvikling, prototyper, tekniske tegninger og styrkeberegninger.

Logistikk

Vår logistikk- og pakkeavdeling pakker produktene forsvarlig og sørger for transport til ønsket sted.

Montasje

Prosjektleder og montører planlegger og går gjennom alle detaljer før montasjen starter. Tidsplaner, skiltplassering, innfesting, festemateriell osv. gås gjennomgåes for å og sikrer at montasjen utføres i henhold til avtale.

Prosjekt­avslutning

Etter fullført leveranse sender prosjektlederen bildedokumentasjon og faktura. All dokumentasjon av prosjektets gang arkiveres i vårt prosjektverktøy og database.