Menu
fi
Ota yhteyttä

IMAGON GROUP

Laskutusosoitteet

IMAGON OY, Kajaani Suomi

Posti- ja käyntiosoite Kajaani:
Takojankatu 13, FI-87400 Kajaani, FINLAND
tel: +358 8 632 630

Posti-, toimitus- ja käyntiosoite Vantaa:
Teknobulevardi 3-5, FI-01530 Vantaa, FINLAND

Laskutusosoite:
Imagon Oy (Apix skannauspalvelu), PL 16112, 00021 LASKUTUS, FINLAND

E-laskut:
003708462592
Apix Messaging Oy
003723327487

PDF-laskut:
003708462592@procountor.apix.fi

VAT number: FI08462592


IMAGON AB, SWEDEN

Käyntiosoite Leksand:
Imagon AB, Faluvägen 12, 79330 LEKSAND, SWEDEN

Posti-, laskutus- ja käyntiosoite Göteborg:
Stora Åvägen 21, 43634 ASKIM SWEDEN


PDF-laskut:
Imagon@centsoft.se

VAT: SE556582081701

Org.num: 556582-0817


Imagon AS, Norway

Käyntiosoite:
Imagon AS, Jogstadveien 11, 2007 KJELLER NORWAY

Posti- ja laskutusosoite:
Imagon AS, Postboks 34, 2021 SKEDSMOKORSET NORWAY

E-laskut: 9908:987065443

PDF-laskut:
firmapost@imagon.no

VAT: NO987065443MVA


TIETOSUOJASELOSTE

EU yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä

Imagon Oy
Takojankatu 13
87400 Kajaani
puh. +358 8 632 630

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Samuli Heikkilä
Puh. +358 40 300 4002

Rekisterin nimi

Imagon Oy:n Asiakas- ja kumppanirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja kumppaniyritysten henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Imagon Oy:n palveluiden tuottamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää Imagon Oy:n asiakas- ja kumppaniyritysten työntekijöistä seuraavia tietoja: nimi, työosoite, työpuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja kumppaniyrityksen henkilötietoja kerätään Imagon Oy: n tietojärjestelmiin.

Tiedot saadaan ao. yritysten yhteyshenkilöiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Imagon Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Imagonilla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa yritystietoja viranomaisille laillisten tietopyyntöjen perusteella.

Yritystietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta vain asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä ja suostumuksesta. Sovitut tiedonsiirrot EU tai ETA-alueen ulkopuolelle tehdään Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset täyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Imagon Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkeen Imagon Oy:n asiakas- ja henkilötietoon.

Imagon Oy käyttää kohtuulliset ja tarkoituksenmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset keinot suojatakseen Imagon Oy:n asiakastietorekisterin sisältämät tiedot. Rekisterin hallintaympäristö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja pyytää mahdollisia korjauksia häntä koskeviin tietoihin joita Imagon Oy:n asiakastietorekisteriin on hänestä tallennettu.

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä yritystieto, jota halutaan tarkastaa ja antaa rekisterin nimi mitä pyyntö koskee. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: hallinto@imagon.com

Tietosuojaseloste julkaistu 24.5.2018

Imagonin kokonaistuotantoaika on yli 6500 tuntia kuukaudessa