Menu
et
Võtke meiega ühendust

Teenindusvõrk

Omame kohalikke kontoreid Skandinaavias ja Baltikumis, mis pakuvad projektijuhtimist ning meie kõikehõlmavaid teenuseid. Meie Euroopa teenindusvõrk koosneb 140–nest pikaajalisest partnerist, kes jagavad Imagoni väärtusi ja standardeid. Meie teenindusvõrk rahuldab Teie vajadused ka sihtkohtades, mis asuvad väljaspool Euroopat. Meie online-teenused aitavad Teil jälgida oma projekti ning olla osa Imagoni protsessist reaalajas.

Imagon sooritab üle 7000 tarne aastas

Tootearendus

Imagon soovib Teile pakkuda turu kõige ajakohasemaid LED valgusreklaamide lahendusi ning parimaid materjale. Arendame järjepidevalt oma tooteid ning viime oma majasiseses laboris läbi uurimusi materjalide rakendamise uute meetodite kohta. Imagon on ainus enda poolt väljatöötatud LED-moodulitega valgusreklaamide tootja.

Meie tootearendus- ja uurimistöö sisaldavad:

Innovatiivsete LED valgusreklaamide lahenduste arendust

Uue tehnoloogia arendust

Machine cutting metal aluminum plate

Materjali rakendamise uuringuid

Imagon home made LED modules with wires in a row

Toodete ja materjalide vastupidavuse testimist

Pikim LED testimine Imagonis on kestnud 44000 h mis jätkub siiani.

Personal

Paigaldusteenused
Reklaamiagentuurid
Metallitööstus
Imagon
Arhitektid
Kraanateenused
Ehitusettevõtted

Imagon koosneb meie majasisesestest disaineritest, tootearendajatest, elektrikutest ning meie kauaaegsetest paigalduspartneritest. Teist, kui meie kliendist saab Teie Imagoni meeskonna liige ning parimate tulemuste tagamiseks, olete ka tihedas koostöös oma projektijuhiga.

Imagoni valgusreklaamide protsess

Kõikehõlmav teenus sisaldab LED valgusreklaamide tootmise igat sammu. Meie meeskonna liikmed on oma ala spetsialistid, kes tunnevad LED valgusreklaamide lahenduste tootmist hõlmavaid eri etappe.

Pakkumine

Imagoni meeskond viib läbi soovitud asukoha ülevaatuse. Vahetult pärast ülevaatust saate hinnapakkumise, mis sisaldab üksikasjalikku teavet projekti, toote, paigalduse, kulude ning muude tingimuste kohta. Vajadusel pakume ka joonestamise ning ehituslubade ettevalmistamise teenuseid.

Kinnitamine

Hinnapakkumise kinnitamisel saate üksikasjaliku tellimuse kinnituse. Teie projektijuht abistab Teid võimalike muudatuste või lisaküsimuste puhul.

Valmistamine

Teie projektijuht edastab tellimuse meie tootmismeeskonnale, kes kujundab ning valmistab Teie LED valgusreklaami. Pärast valmimist läbib toode kvaliteedikontrolli. Teostame vajadusel ka tootearendust ja prototüüpimise, tehnilised joonised ning tugevusarvutused.

Logistika

Spetsialistid pakivad Teie toote meie poolt välja töötatud meetodite kohaselt, mille järel toode transporditakse soovitud asukohta. Tööde valmistamine toimub tehases, mis paikneb sihtkohale võimalikult lähedal, et vähendada transpordi heitkoguseid ning tarneaega.

Paigaldus

Teile kinnitakse paigalduse ajakava ja seejärel annab projektijuht üksikasjalikud juhised meie kogenud paigaldusmeeskonnale.

Projekti lõetamine

Projektijuht toimetab Teieni fotod lõpetatud tööst, millele järgneb arve. Samuti saate ligipääsu meie extranetile, kuhu talletatakse Teie projekt võimalike muudatuste või täiendavate tarnete tarvis.